Vykort från Utopia

En blivande klassiker. Politiker och alla som har minsta intresse av stadsplanering måste läsa den!

Många slåss eller drömmer om att bo i Stockholms innerstad men ändå slutar innerstaden vid tullarna. Varför? Kvartersstaden har gjort på stället marsch i nästan hundra år! I trekvarts sekel har i princip inte byggts stad utan förort i Sverige, i Stockholm bor fyra av fem i segregerade enklaver i periferin. Och dessa är ofta byggda enligt modernistiska principer om funktionseparering, vilket har negativ inverkan både på stadsliv och miljö.

Ola Andersson är arkitekt, utbildad på KTH, och arkitekturkritiker på Svenska Dagbladet. I boken "Vykort från Utopia" lyckas Andersson, på bara lite över 150 sidor, formulera kärnan i vad en stad är och kan vara. Därtill levererar han en obarmhärtig kritik av dagens och gårdagens modernistiska stadsplanering, skildrar Stockholms urbana historia från Birger Jarl till idag och knyter samman allt till en konkret vision för framtidens stadsbyggande.

Boken är inte något avantgardistisk manifest, Andersson förespråkar en mer traditionell stadsutveckling. Han pekar på att det finns värden i den historiska staden som bör beaktas och återanvändas. Innerstadens rutnät måste tillåtas växa över tullsnittet, förorterna bör byggas samman, matarleder förvandlas till stadsgator och dagens rigida byggnormer mjukas upp. Framför allt, vi måste lämna modernismens utopier om en en gång för alla färdigbyggd stad.

Det Ola Andersson vill åvägabringa är reducerad biltrafik, minskad segregation och ett riktigt, levande och attraktivt stadsliv, även utanför tullarna.

Detta är en blivande debattboksklassiker, i nivå med Myrdals "Kris i befolkningsfrågan"! Och trots avhandlingslooken en mycket lättläst bok.

/Thomas Hallin

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Thomas Hallin den 5 november 2012