Vi är alla helt utom oss

Rosemary pratar väldigt mycket som barn. Hon växer upp med sina föräldrar och sin bror och syster i en väldigt annorlunda familj.

Som barn pratar hon oavbrutet, men när hon växer upp och börjar på universitetet blir det allt mindre prat. Och i synnerhet pratar hon inte om sin familj.

När hon är 5 år blir Rosemary ivägskickad till sina morföräldrar en period. Och när hon kommer tillbaka är systern Fern borta. Vad har hänt med henne? Ingen säger något om detta trauma, alla undviker ämnet. Småningom försvinner även brodern hemifrån, dock i vuxnare ålder.

Boken börjar som en vanlig ung-tjej-på- college- bok men utvecklas till något helt annat. Beskrivningen av vad som hänt i familjen smygs på läsaren med lätt hand. Men som sagt, den är ingen vanlig collegehistoria, utan vi får småningom veta en hel del om pappans forskning inom psykologi, om forskning på djur och om djurrättsaktivism.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Lena Fahle den 2 november 2015