Ledning

Malin Törnquist, Bibliotekschef
E-post: malin.tornquist@taby.se
Telefon: 08-555 594 77, 076-643 94 77

Camilla Fernandez, Biträdande bibliotekschef
E-post: camilla.fernandez@taby.se
Telefon: 08-555 592 47

Vår biblioteksstrategi:

Biblioteksstrategi 2018-2022.pdf, öppnar i ny flik

Vår mediepolicy:

Täby biblioteks mediepolicy.pdf, öppnar i ny flik

Har du frågor eller synpunkter om vår hemsida?

För tekniska frågor, till exempel om bibliotekets digitala tjänster och
saker som inte fungerar som de ska på hemsidan, kontakta:
Thomas Hallin, IT-ansvarig bibliotekarie
E-post: thomas.hallin@taby.se
Telefon: 08-555 597 61

För frågor och synpunkter på innehållet, till exempel text, bild, design, upplägg
och tillgänglighet, kontakta:
Linnéa Björkman, kontaktperson för bibliotekets kommunikationsgrupp.
E-post: linnea.bjorkman@taby.se
Telefon: 08-555 599 29, 076 643 99 29

Språk