Vanliga frågor och svar

Täby bibliotek har ett stort utbud av e-böcker. Här är några vanliga frågor och svar till den som vill komma igång.


E-böcker

Ljudböcker

 


E-BÖCKER

Vad är en e-bok?

En e-bok är en bok som har överförts till elektroniskt format så att du kan läsa texten direkt på din dator, surfplatta, mobiltelefon eller på en särskild läsplatta.

Tillbaka

Hur lånar jag en e-bok?

 1. Först och främst behöver du vara registrerad låntagare hos Täby bibliotek, och ha en PIN-kod. PIN-koden (4 siffror) väljer du själv när du registrerar dig som låntagare. Om du glömt din PIN-kod, måste du komma till biblioteket och legitimera dig för att kunna välja en ny eller be biblioteket autogenerera en PIN-kod som skickas till den e-postadress som eventuellt finns angiven på ditt låntagarkonto.
 2. För att kunna ladda ner e-böcker måste du först installera och auktorisera en programvara som kan läsa e-böcker, en e-bokläsare. Vi rekommenderar:
      - PC/Mac: Adobe Digital Editions
      - iPad/iPhone: Bluefire Reader
      - Android: Aldiko
      - Andra plattformar
 3. Vi rekommenderar starkt att du auktoriserar ditt läsprogram med ett Adobe-ID innan du laddar ner en bok.
 4. Logga in på Täby biblioteks webbplats. Det gör du med hjälp av lånekortsnummer/personnummer och den pin-kod du valde när du registrerade dig som låntagare.
 5. Sök upp den bok du vill låna, antingen via det allmänna sökfältet eller via någon av listorna som du hittar under menyrubriken "E-biblioteket".
 6. När du valt ut den bok du vill låna klickar du på "Låna".
 7. Nästa steg är att välja i vilket format du vill läsa boken, EPUB eller PDF (ibland finns e-böckerna också strömmande). Det är inte alltid alla formaten finns att välja på.
 8. När du valt format kommer du att behöva godkänna hämtningen av filen - detta ser lite olika ut beroende på vilken digital miljö du använder. Misslyckas nedtankningen kan du försöka fullborda den via "Mina lån" där du klickar på "Ladda ned igen eller fortsätt lyssna/läsa".
 9. Boken skall nu öppnas i din e-bokläsare men första gången du gör detta kommer du sannolikt att få ange ditt Adobe-ID (om du inte efterföljt punkt 3 här ovan).

Se mer instruktioner på hjälpsidorna för respektive plattform: PC/Mac, iPad/iPhoneAndroid och andra.

OBS! E-böckerna går också att läsa strömmande i din webbläsare, även om funktionaliteten är sämre. För att göra detta startar du redan lånad bok från "Mina lån". OBS!

Tillbaka

Hur kommer jag åt de böcker jag lånat?

Du kan alltid se vilka böcker du lånat, hur lång lånetid du har kvar, och hämta dem på nytt via "Mina lån". Du kan antingen ladda ner dem till valfri enhet eller läsa boken direkt i din webbläsare.

Tillbaka

Hur lång är lånetiden för e-boken?

Lånetiden är exakt 28 dagar från tillfället då du lånar boken. Ett pågående e-boklån går inte att "lämna tillbaka".

Tillbaka

Jag är inloggad, men det står ändå att boken inte är tillgänglig

Detta kan bero på flera saker:

 • Du kan ha lånat maximalt antal böcker för den här perioden; kontrollera gärna under "Mina lån" hur många böcker du har innestående. 
 • Biblioteket har tillfälligt nått spärren för hur många e-böcker vi har råd att låna ut. 
 • Just den här boken är inte tillgänglig för utlån - för tillfället eller pga att den av något skäl inte gallrats ur bibliotekskatalogen trots att den utgått ur sortimentet.

Tillbaka

Varför får jag bara låna ett visst antal böcker?

Du får ladda ned eller strömma totalt tre nya e-böcker under en period av sju dagar. Täby bibliotek sätter begränsningen för hur många böcker man får låna. Detta görs eftersom det finns en budget som ska räcka till så många låntagare som möjligt.

Tillbaka

Varför får jag ingen licens för den e-bok jag försöker öppna?

Ett e-boklån knyts alltid till ett bestämt Adobe-ID. Boken knyts till det Adobe-ID som är auktoriserat på den enhet du först laddar ned den till. Licenskonflikt uppstår om du med samma låntagare först tankar ned en bok till en enhet auktoriserad med ett Adobe-ID och sedan försöker tanka ned samma bok till en annan enhet, auktoriserad med ett helt annat Adobe-ID.

Lösning: byt auktoriserat Adobe-ID på den enhet där konflikten uppstått. Det går att se på appen som hanterar e-böckerna till vilket Adobe-ID de är knutna. I Adobe Digital Editions tex hittar du det på "Authorization Information", under "Help" i menyfältet. Här kan du också ändra auktoriserat Adobe-ID.

Felmeddelanden om licenskonflikt kan också förekomma om man laddat ner boken och först därefter installerat appen som du läser e-böckerna i. Appen kan då bugga ur och reagera som om det fanns en licenskonflikt. Lösning: ominstallera appen, dvs Adobe Digital Editions, Aldiko eller vad du nu använder.

Tillbaka

Vilka böcker finns?

Sortimentet av digitala böcker hos Täby biblioteks e-bokleverantör innehåller både skön- och facklitteratur samt barn- och ungdomsböcker från de flesta svenska förlag. I dagsläget erbjuds huvudsakligen svenskspråkig litteratur.

Täby bibliotek har av kvalitetsskäl valt bort vissa förlag ur e-bokleverantörens sortimentet och dessutom lagt in en prisspärr - kostar boken för mycket att låna ut finns den inte att ladda ned eller strömma förrän den eventuellt sjunker under satt prisnivå.

Precis som med pappersböcker är det upp till förlagen vilka böcker som släpps i digitalt format och när de släpps. De allra flesta nya svenska böcker släpps idag som e-böcker, och ett flertal projekt pågår för att digitalisera äldre titlar. Det är sedan upp till biblioteket vilka böcker just de vill ta in i sitt sortiment.

Tillbaka

Vad innebär de olika formaten?

E-böcker distribueras i olika format.

 • EPUB är standardformatet för e-böcker. Det är ett så kallat flödande format, vilket gör att texten hela tiden anpassar sig till den skärmstorlek, textstorlek och typsnitt du använder. Detta gör att böcker i EPUB är mycket väl anpassade för att läsa på mobila enheter, t ex läsplattor eller telefoner.

  Notera att böcker du lånar på bibliotek är krypterade, och om du vill ladda ner dem måste de läsas med en programvara som klarar detta.

  Många böcker i EPUB finns också tillgängliga för läsning direkt i din webbläsare, och kräver då ingen speciell programvara.

  Rekommenderade programvaror:
  - PC/Mac: Adobe Digital Editions
  - iPad/iPhone: Bluefire Reader
  - Android: Aldiko

  Läs mer om EPUB här.
 • PDF är digitalt format som i första hand är avsett för utskrift, men även används för e-böcker. PDF är ett statiskt format, vilket innebär att sidan ser likadan ut oavsett skärmstorlek, vilket kan göra det svårläst på mindre skärmar.

  Notera att böcker du lånar på bibliotek är krypterade och därmed måste läsas med en programvara som klarar detta.

  Rekommenderade programvaror:
  - PC/Mac: Adobe Digital Editions
  - iPad/iPhone: Bluefire Reader
  - Android: Aldiko

  Läs mer om PDF här.

Tillbaka

Hur stor är en e-bok?

En vanlig roman är i regel mellan 250 kB och 1 MB stor beroende på hur lång den är. Faktaböcker med många bilder blir ofta lite större.

Tillbaka

Hur lämnar jag tillbaka en e-bok?

Du kan inte lämna tillbaka boken, utan den upphör automatiskt att fungera när lånetiden går ut. Boken kan alltså inte återlämnas innan dess, utan lånetiden är alltid exakt 28 dagar. För e-böcker ligger filen dock kvar i ditt läsprogram tills du raderar den själv; se instruktion för respektive program hur du raderar den. 

OBS! Använd inte funktionen ”Återlämna” el dyl. Eftersom lån inte kan återlämnas i förväg leder detta enbart till att programmet inte längre kommer att vilja öppna boken, men lånet är fortfarande registrerat hos ditt bibliotek. OBS!

Tillbaka

Kan jag låna om en e-bok?

Ja, du kan låna om en e-bok efter att lånetiden om 28 dagar har gått ut. Låna helt enkelt samma bok en gång till. Det kommer dock att räknas som ett nytt lån, så bokmärken etc sparas i regel inte. Om du tankat ned boken raderar du den från din e-bokläsare innan du tankar ned den på nytt.

Tillbaka

Kan jag skriva ut min e-bok på skrivaren?

Nej. De flesta e-böckerna går inte att skriva ut. E-böckerna är tänkta för läsning på skärm. För de e-böcker som är utskriftsbara anges det i den beskrivande texten till varje bok.

Tillbaka

Kan jag läsa upp en e-bok med skärmläsare?

Det är lite olika. Eftersom bibliotekets e-böcker är kopieringsskyddade och de flesta skärmläsare fungerar genom att kopiera texten är svaret generellt nej. Det finns undantag – se gärna mer information på Adobes sida.

Tillbaka


E-LJUDBÖCKER

Vad är en nedladdningsbar ljudbok?

En nedtankningsbar ljudbok är i bibliotekssammanhang en ljudbok som kan laddas ned till appen Biblio. Du behöver inte vara ansluten till internet när du lyssnar på boken. Ljudboksfilerna kan sparas i appen.

Tillbaka


Vad är en strömmande ljudbok?

En strömmande ljudbok är en ljudbok som spelas upp via internet. Du måste vara ansluten till internet när du lyssnar på boken. Ljudboksfilerna sparas inte på din hårddisk.

Det finns olika ljudboksspelare, beroende på vilken slags apparat du lyssnar med:

 • För lyssning på datorer används en spelare i Flashformat, som öppnas i ett nytt fönster när du klickar på länken "Lyssna i webbläsaren". Läs mer här.
 • För lyssning på iPad/iPhone används en spelare i HTML5-format, som öppnas i ett nytt fönster när du klickar på länken "Lyssna (iOS)". Läs mer här
 • För lyssning på Android behöver du först installera appen  Ljudbokspelare, som du hittar i Google Play. Läs mer här.

Tillbaka

Hur lånar jag en strömmande ljudbok?

 1. Först och främst behöver du vara registrerad låntagare hos Täby bibliotek, och ha en PIN-kod. PIN-koden (4 siffror) väljer du själv när du registrerar dig som låntagare. Om du glömt din PIN-kod, måste du komma till biblioteket och legitimera dig för att kunna välja en ny.
 2. Logga in på Täby biblioteks webbplats. Det gör du med hjälp av din PIN-kod och lånekortsnummer/personnummer.
 3. Sök upp den bok du vill låna, antingen via sökfunktionen här uppe eller eller via någon av listorna som du hittar under menyrubriken "E-biblioteket"..
 4. När du öppnat fullpostinformationen om boken klicka du på "Strömma" och boken öppnas i din webbläsare.
 5. När du vill sluta lyssna är det bara att stänga webbläsare.
 6. När du vill fortsätta att lyssna söker du upp boken på sidan "Mina lån" och klickar på "Fortsätt strömma". Uppläsningen startar där du slutade lyssna.

Se mer instruktioner på hjälpsidorna för respektive plattform: PC/Mac, iPad/iPhoneAndroid och andra.

Tillbaka

Hur kommer jag åt de böcker jag lånat?

De strömmande ljudböcker som du har lånat hittar du under "Mina lån" under menyrubriken "Mina sidor". När du loggar in visas här alla strömmande ljudböcker du har lånat de senaste 28 dagarna. Klicka på knappen "Ladda ned igen eller fortsätt lyssna/läsa" för den bok du vill lyssna på, så fortsätter den spelas från det ställe du slutade lyssna sist.

Tillbaka

Varför måste jag vara uppkopplad mot internet när jag lyssnar på en strömmande ljudbok?

Du måste vara uppkopplad mot internet när du lyssnar på en strömmande ljudbok därför att filerna spelas upp som ett strömmande medium direkt över nätet. Ljudboksfilerna kan inte laddas ned, med undantag för de som du kan läsa i appen Biblio.

Tillbaka

Hur lång är lånetiden på strömmande ljudböcker?

Lånetiden för en strömmande ljudbok är 28 dagar. Du behöver aldrig lämna tillbaka böckerna, utan länken upphör automatiskt att fungera när lånetiden går ut.

Tillbaka

Kan jag låna om en strömmande ljudbok?

Ja, du kan låna om en ljudbok efter att lånetiden om 28 dagar har gått ut. Låna helt enkelt samma bok en gång till. Det kommer dock att räknas som ett nytt lån, så bokmärken etc sparas i regel inte.

Tillbaka

Vilket spelarprogram används för strömmande ljudböcker?

Se information om detta under respektive avsnitt: PC/Mac, iPad/iPhone, Android

Tillbaka

Jag kan inte spela upp ljudboken, vad ska jag göra?

Om du har problem att lyssna på ljudboken på din dator, se information här. Om du har problem på din surfplatta/telefon, kontakta support.

Tillbaka

Använder strömmande ljudböcker cookies?

Nej, strömmande ljudböcker använder inte cookies.

Tillbaka

Kan jag lyssna på strömmande ljudböcker på min mobil/surfplatta?

Ja! Se information om detta under respektive avsnitt: iPad/iPhone och Android

Tillbaka