Vårt värde

"Vårt värde" är en poetisk barndomsskildring om att växa upp i Tornedalen på 60- talet. Huvudpersonen i boken är ett barn som växer upp i det tvåspråkiga Tornedalen. Vi följer barnets uppväxt i det norrbottniska landskapet; till hamnen där pappan undervisar om isbrytare, höga granar, milsvida natthimlar och järnverk. Scener att längta till, i vissa stycken beskrivet på ett nästan svindlande vackert sätt.

Men främst handlar boken om barnets sökande efter någonstans att passa in. Sina rötter, sina levande och döda släktingar, har hon i de finsktalande byarna. I byarna där till och med hundarna pratar finska. Själv har hon inte fått lära sig sitt modersmål meänkieli och saknar full tillgång till den kultur hon har sina rötter i. I staden, bland de svensktalande känner hon även ett utanförskap då hon har finsktalande föräldrar och en annan släkthistoria. Handlingen kretsar mycket kring språket och den samhörighet som språket innebär, språket som både innesluter och utesluter, möjliggör och begränsar.

Bokens viktigaste ord är vi. Meningen “Vi visste vårt värde” är ständigt återkommande i boken. Vi:et etsar sig fast hos läsaren som en symbol för familjen och ett folk eller ett kollektiv med stark gemenskap och motståndskraft mot en ointresserad och dömande omvärld:

“Vi var av piassavakvastsmärta mot frusna lår, av vantludd på rostiga trappräcken. Vi var av hemliga löften och nödvändiga lögner. Vi var av uppriktighet, av nödvändighet, av oförvitlighet, av kompromisslöshet. Vi lät ingenting vara osagt, vi spände våra blickar i vad som föll oss in, vi var förlorade, vi var oövervinnerliga”.

Katarina Kieri har ett språk av både tyngd och lekfullhet som fångar läsaren vid den norrländska karga naturen och traktens språk. Vackert berättat ur ett par betraktande barnsögon kretsar handlingen kring om att vara och tillhöra en minoritet; om utanförskap och integration men även framtidshopp.

Boken sätt att djupdyka i frågor kring uppväxt, utanförskap och språklig identitet känns väldigt aktuellt idag. Rekommenderas för läsare som vill förstå hur det är att växa upp med dubbla identiteter i ett samhälle som lägger stor vikt ursprung och härkomst.

/ Hillevi Strid Nyberg 

 

 

 

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Hillevi Strid Nyberg den 11 april 2016