Vägen mot Bålberget

Sverige - armod och stor svält; anklagelser för trolldom, rädsla för kyrkans präster och vidskepelse kantar dagarna!

Hur var det att leva i ett litet samhälle i Nyland, vid kanten av Ångermanälven på 1970-talet; där alla grannar skötte sitt men ändå vaktade det minsta lilla snedsteg? Att vara ensam kvar, med en trulig tonårsdotter som inte vill prata, för att mamma har lämnat familjen?

Hur var det att leva på landsbygden i ett Sverige präglat av armod och stor svält; där anklagelser för trolldom, rädsla för kyrkans präster och vidskepelse kantade dagarna?
Hur var det att leva i ett litet samhälle i Nyland, vid kanten av Ångermanälven på 1970-talet; där alla grannar skötte sitt men ändå vaktade det minsta lilla snedsteg? Att vara ensam kvar, med en trulig tonårsdotter som inte vill prata, för att mamma har lämnat familjen?
Hur var det att leva på samma plats, fast då i en liten by – vara en gammal och blind gubbe med tre tänder kvar i munnen, i herrens år 1740 och uppfostra liten jänta?

Söderlinds roman tar oss med på en resa genom tid och rum. Vi möter Jacke, Veronica, Malin, Segrid och Olof.
Sverige, 1600-tal, 1700-tal, 1970-tal
Nyland, Ångermanland

1975 har Jackes fru Lillemor har återigen lämnat honom. Återigen? Han förnekar att han varit otrogen (denna gång). Valhänt försöker Jacke få kontakt med den sextonåriga dottern Veronica. Han erbjuder sig att hjälpa henne med ett skolarbete som handlar om de häxor som halshöggs och därefter brändes på Bålberget (på 1600-talet). Farmor har berättat för Veronica att de härstammar i rakt nedstigande led från den enda kvinnan som klarade sig från elden. Dumheter säger Jacke, farmor är dement och otillräknelig. Men, Jacke följer ändå med Veronica upp till Bålberget…

Olof är 80 år och berättar historier för jäntungen Lill-Eva. Han berättar om hur det kom sig att han som mycket ung giftes med Segrid, den vackraste flickan i byn. Segrid med de gröna ögonen och det långa vita håret. Hon som kunde flyta som en trollpacka i den mattsvarta tjärnen och dansa som en ängel på skaren, medan snön virvlade runt hennes ben.

Malin är fängslad i gästgiveriets kalla källare, tillsammans med ett tiotal andra kvinnor. Alla är anklagade för trolldom, för att de gett sig i lag med hin håle. Flera av kvinnornas egna barn har vittnat mot sina mödrar, och kvinnorna har även vittnat mot varandra. Källaren dryper av fukt, väggarna är kalla och de fryser i sina trasiga tunna kläder. De har knappt något att äta och snart ska de ställas inför Comissionen. Finns det någon utväg?

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Heli Renman den 20 mars 2014