Utställningar

Inga utställningar på Täby huvudbibliotek.

Permanenta och tillfälliga utställningar på Täby huvudbibliotek togs bort i och med den totalrenovering av huvudbiblioteket som pågick under 2017.

I det nu färdigrenoverade huvudbiblioteket finns en vägg tänkt för utställningar men planeringen kring hur den ska användas befinner sig i sin linda.

Permanenta utställningar: vaxdockan som föreställer vikingakvinnan Estrid och runriket-utställningen finns inte längre kvar på huvudbiblioteket. Dialog pågår med olika intressenter om var hon kommer att placeras. Biblioteket har aldrig ägt Estrid, ägare är kommunens Kulturavdelning, som också ansvarade för Runriket utställningen som tidigare fanns under ljusbrunnen i entrén.

Estrid och Runriket utställningen var placerade på huvudbiblioteket mellan åren 2010 – 2017.