Utställningar

Inga utställningar på Täby huvudbibliotek.

Permanenta och tillfälliga utställningar på Täby huvudbibliotek togs bort i och med den totalrenovering av huvudbiblioteket som pågick under 2017.

I det nu färdigrenoverade huvudbiblioteket finns en vägg tänkt för utställningar men planeringen kring hur den ska användas befinner sig i sin linda.

Permanenta utställningar: vaxdockan som föreställer vikingakvinnan Estrid och runriket-utställningen finns inte längre kvar på huvudbiblioteket.