Utrustning

Här kan du hitta information om hur biblioteken är utrustade vad gäller trådlöst internet, utskriftsmöjligheter och dylikt.

Bokinkast - återlämning av böcker när biblioteken är stängda
Bibliotek med denna service eller utrustning:
 • Gribbylund
  Bokinkast till höger om entrédörren, i stort tillgängligt 24/7 men stängt över långhelger. OBS! Begränsad kapacitet - kan bli fullt.
 • Huvudbiblioteket
  Återlämningsmaskinen i entréhallen är på vardagar tillgänglig från att dörrarna öppnas kl 07:00 till dess biblioteket stänger.
 • Hägernäs
  Bokinkastet är en låda som står utanför biblioteket. Lådan går att använda när Hägernässkolan är öppen och biblioteket är stängt.
 • Näsbypark
  Bokinkastet är en låda som står utanför biblioteket. Lådan går att använda när Näsbyparks centrum är öppet och biblioteket är stängt.
 • Täby kyrkby
  Bokinkastet är en låda som står utanför biblioteket, till vänster om entrédörren. OBS! Begränsad kapacitet - kan bli fullt.

Böcker som läggs i dessa bokinkast återlämas av personal nästföljande öppetdag och får då det datum som biblioteket senast var öppet som återlämningstidpunkt.

Dörröppnare
Bibliotek med denna service eller utrustning:

 • Huvudbiblioteket
 • Gribbylund
 • Täby kyrkby
Handikapptoalett
Bibliotek med denna service eller utrustning:
 • Huvudbiblioteket
 • Gribbylund
 • Skarpäng
 • Näsbypark, handikapptoalett erbjuds inte på biblioteket men finns i den centrumanläggning i vilken Näsbyparks bibliotek ingår
 • Täby kyrkby

Hiss
Bibliotek med denna service eller utrustning:

 • Huvudbiblioteket, i bibliotekshuset finns hiss från Biblioteksgången 13 och Esplanaden 11 (vändplan vid Täby Närsjukhus). Hissen rymmer inte större handikappfordon.
 • Näsbypark, hiss liksom rulltrappor erbjuds inte på biblioteket men finns i den centrumanläggning i vilken Näsbyparks bibliotek ingår

Övriga bibliotek ligger helt i markplan.

Hörselslinga
Bibliotek med denna service eller utrustning:

 • Huvudbiblioteket, hörselslinga finns endast i bibliotekshusets hörsal.

Internet, fast - gratis, dock ej utskrifter.
Bibliotek med denna service eller utrustning:

 • Huvudbiblioteket
  Fyra allmänna surfdatorer. Gratis att använda, så när som på utskrifter (2 kr/sida). Ingen förbokning, drop in gäller. En 30 minuters sittningstid vid kö.
 • Näsbypark
  Två datorer med ordbehandlingsprogram (Open office). Gratis att använda, så när som på utskrifter (2 kr/st). Ingen förbokning, drop in gäller. 30 minuters sittningstid vid kö.
 • Täby kyrkby
 • Skarpäng
  En utskrifter (2 kr/st). Ingen förbokning, drop in gäller. 30 minuters sittningstid vid kö. Ytterligare en dator finns för att söka i bibliotekets katalog
 • Gribbylund
  En dator (samma som ordbehandlingsdatorn). Gratis att använda, så när som på utskrifter. Ingen förbokning, drop in gäller. 20 minuters sittningstid vid kö.
 • Täby kyrkby
  2 datorer med ordbehandlingsprogram. Gratis att använda, så när som på utskrifter (2kr/st). Ingen förbokning, drop in gäller. 30 minuters sittningstid vid kö.

Internet, trådlöst - gratis! Fråga i informationsdisken efter inloggningsuppgifter.
Bibliotek med denna service eller utrustning:

 • Huvudbiblioteket
 • Näsbypark
 • Gribbylund
 • Skarpäng
 • Täby kyrkby

Kopiering - fotostatmaskiner, ingen skanning
Bibliotek med denna service eller utrustning:

 • Huvudbiblioteket
  Det finns två kopieringsmaskiner för allmänheten. Maskinerna kopierar INTE i färg och tar INTE overheadplast. Men klarar det mer elementära, vanlig kopiering till A4 och A3. De kan också förstora och förminska. Skall du kopiera mycket? Använd kopieringsmaskinen i bokhallen, du får ett lägre styckepris. Köp kopieringskort i informationen och kopiera själv. Tre valörer finns: 60 kr ger 20 st A4 eller 10 st A3, 120 kr ger 46 st A4 eller 23 st A3, 160 :- ger 68 st A4 eller 34 st A3. Skall du kopiera litet? Använd kopieringsmaskinen i entrén, den tar mynt. Maskinen i entrén accepterar enkronor, femmor och tior. Notera att du inte får tillbaka någon växel, stoppa in jämna pengar. Kopiorna kostar 4 kr per A4 och 8 kr per A3.
 • Gribbylund
 • Skarpäng
  Det finns 1 kopieringsmaskin. Personalen hjälper dig att kopiera. Kopior kostar 2 kr/st.
 • Näsbypark
  Kopieringsmöjligheter erbjuds inte på biblioteket men finns i den centrumanläggning i vilken Näsbyparks bibliotek ingår
 • Täby kyrkby
  Det finns en kopieringsmaskin (endast s/v). Personalen hjälper dig att kopiera. Kopior kostar 2kr/st.

Lokalbokning
Bibliotek med denna service eller utrustning:

 • Huvudbiblioteket
  Biblioteket har inga lokaler att hyra/låna ut men nycklarna till Bibliotekshusets hörsal finns att hämta på biblioteket. Information om hur hörsalen bokas finns på Täby kommuns hemsida.

Ordbehandling - jobba med Word, Excel m.m.
Bibliotek med denna service eller utrustning:

 • Huvudbiblioteket
  Huvudbiblioteket har två förbokningsbara datorer för ordbehandling. En av datorerna har skanner. Det är möjligt att boka en sittning i taget, en sittning om högst 60 minunter på datorn utan skanner och 30 minuter på den med skanner. När sittningen är slut går det bra att boka ytterligare en sittning. Båda datorerna kör Windows 7 och Open Office, som är kompatibelt med Microsoft Office. Utskriftspapper kostar 2 kr/A4. Det går bra att ta med eget USB-minne. Datorerna har inte cd-brännare. Risken för virussmitta är mycket liten eftersom datorerna återgår till ursprungsskick var gång de startas om. Datorerna är internetanslutna.
 • Gribbylund
  1 dator (även Internet). Open office (ordbehandling, kalkylprogram etc.) Ingen förbokning, drop in gäller. 20 minuters sittningstid vid kö. Gratis, så när som på utskrifter.
 • Näsbypark
  2 internetanslutna datorer med ordbehandlingsprogram (Open office). Gratis att använda, så när som på utskrifter (2 kr/st). Ingen förbokning, drop in gäller. 30 minuters sittningstid vid kö.
 • Skarpäng
  1 internetansluten dator med ordbehandlingsprogram (Open office). Gratis att använda, så när som på utskrifter (2 kr/st). Ingen förbokning, drop in gäller. 30 minuters sittningstid vid kö.
 • Täby kyrkby
  2 datorer med internetanslutning. Gratis att använda, så när som på utskrifter (2kr/st). Ingen förbokning, drop in gäller. 30 minuters sittningstid vid kö.

Servering
Bibliotek med denna service eller utrustning:

 • Gribbylund
  Kaffe, te och småkakor till självkostnadspris finns framdukat vardagar mellan kl 14.00 och 16.00, lördagar 11.00-14.00
 • Näsbypark
  Servering erbjuds inte på biblioteket men finns i den centrumanläggning i vilken Näsbyparks bibliotek ingår

Skanner
Bibliotek med denna service eller utrustning:

 • Huvudbiblioteket
  Det finns två skanrar som klarar att skanna dokument upp till 22 x 30 cm. Ring gärna för att boka sittningstid.

Skötbord
Bibliotek med denna service eller utrustning:

 • Huvudbiblioteket
  Skötbord finns på en av toaletterna i huvudbibliotekets entré och i anslutning till toaletten på barnavdelningen.
 • Gribbylund
 • Skarpäng
  Skötbord finns på en av toaletterna i bibliotekets entré.
 • Näsbypark
  Skötbord erbjuds inte på biblioteket men finns i den centrumanläggning i vilken Näsbyparks bibliotek ingår
 • Täby kyrkby
  Skötbord finns på en av toaletterna i Bibliotekets entré. Be personalen om nyckel.

Studieplatser
Bibliotek med denna service eller utrustning:

 • Huvudbiblioteket
  Biblioteket har inga bokningsbara studierum men det finns en tyst läsesal och ett gruppstudierum med tre bord, i båda fallen är det drop in som gäller. Studier går också att bedriva vid borden ute i bibliotekets bokhall.

Utlåningsmaskiner - självbetjäning vid utlåning av böcker
Bibliotek med denna service eller utrustning:

 • Näsbypark
  En kombinerad utlånings-/återlämningsmaskin
 • Täby kyrkby
  En kombinerad utlånings-/återlämningsmaskin
 • Huvudbiblioteket
  Totalt tre stycken - två på vuxenavdelningen, en på barnavdelningen
 • Gribbylund
  En kombinerad utlånings-/återlämningsmaskin
 • Skarpäng
  En utlåningsmaskin

Utskrifter, från internet eller medhaft minne.

 • 2 kr/A4 på alla bibliotek i Täby, utom Hägernäs, som inte erbjuder tjänsten. Den färg som finns är svartvitt. Alla utskrivna sidor räknas, tänk därför efter före utskrift.

Återlämningsmaskiner - självbetjäning vid återlämning av böcker
Bibliotek med denna service eller utrustning:

 • Huvudbiblioteket
  Återlämningsmaskinen finns i bibliotekets entré, nås inte från gatan - huvudbiblioteket har inget återlämningsinkast utifrån.