Tystnadens historia och andra essäer

Detta är en bok full av tankar, tänkvärda tankar. Det handlar om det självklara, det till synes obetydliga – glasögonen, skyltfönstret, skruvmejseln, massagestaven, gemet – och de tekniska och mentala språng som måst till för att göra dem möjliga.

Temat känns igen, Peter Englund har för vana att göra små avstickare i sina böcker; mitt i hans två krut- och blodstänkta epos över stormaktstidens Sverige kan han stanna upp för att kontemplera 1600-talsmänniskans syn på skogen eller hur man betraktade mäns gråt. ”Tystnadens historia” är en bok helt ägnad slika sidospår. Mig gav boken ett antal smärre aha-upplevelser: jag hade inte reflekterat över att skyltfönstrets tillblivelse utöver teknik för framställning av stora fönsterglas också förutsatte en ommöblering i folks huvuden – konsumismen måste se dagens ljus; inte heller hade det föresvävat mig att ledan, tråkigheten, uppfanns av den belevade borgerligheten på 1800-talet och då ansågs som ”fin” att genomlida – dra den för dagens tonåringar! De annorlunda perspektiven Englund ger på de vardagligaste ting och företeelser är välgörande, genom honom bringas man att se storheten i det lilla. Jag har dock inte bara lovord att komma med rörande boken. Somligt av Englunds material känns igen som återbruk av gammal skåpmat; ”Gemets historia”, av samme Englund, vill jag t ex bestämt minnas mig ha läst någon annanstans (déjà vukänslan återkommer i vilket fall så ofta att den inte kan vara helt obefogad). Vidare gör Englunds sprudlande berättarglädje ibland att associationsbanor och utbroderingar i vissa essäer blir så långa att man i slutändan glömt vad som var utgångspunkten. Till sist finner jag det stötande är att Englund tycks hysa en positiv dragning till tjurfäktningar.

/Thomas Hallin

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Thomas Hallin den 24 augusti 2010