Tvivlarens guide till Nya testamentet

Nya testamentet, ett korthus byggt på kvicksand.

Bibeln djupstuderas huvudsakligen av redan frälsta (och ändå bara av en bråkdel av dem). De flesta andra vet bara litet eller ingenting alls om dess tillkomst och innehåll, trots att hela vår kultur är impregnerad med kristendom - språk, litteratur, arkitektur, högtider och "Den blomstertid nu kommer". På så vis blir den oinsatte ett lätt offer för bibelnasare som oemotsagda kan slå just sina handplockade bibelord i huvudet på menigheten.

I "Tvivlarens guide till Nya Testamentet" sätter historikern Lennart Lundmark motargument i händerna på den som vill ge kristna psalmgrammofoner svar på tal. Här ställs de kritiska frågorna. Vem skrev evangelierna? När skedde detta? Hur gamla dokument finns bevarade? Är de tillförlitliga? Hur många av Paulus brev är skrivna av honom själv? Osv. Frågorna och svaren är vare sig nya eller sensationella men i Lundmarks bok finns allt detta samlat i behändigt pocketformat och som av en händelse, i psalmboksröda pärmar.

I decennier vandrade rövarhistorierna om Jesus från mun till mun innan de skrevs ned av kristna för att stärka likasinnade i tron och för att värva proselyter. Därefter har dessa nedteckningar kopierats, för hand, i generationer. Originaldokumenten liksom många mellanled av kopior har gått förlorade. Längs vägen har historierna retuscherats, förfalskats och broderats ut. Några historier har t.o.m. lagts till, tex den om Jesus och äktenskapsbryterskan. På detta har Tryckfels-Nisse härjat friskt under kopieringsprocessen.

Kort sagt visar "Tvivlarens guide till Nya Testamentet" på det utsiktslösa i att försöka göra sagorna om domedagspredikanten Jesus till trovärdig historia. Man kan argumentera att de äldsta källorna till tex Alexander den stores liv är tillkomna ännu längre efter dennes död än de om Jesus, MEN ingen påstår att Alexander återuppstod från de döda, är son till sig själv eller att han som allsmäktig gud dömer oss till evig helvetetsvistelse om vi inte villkorlöst tror på honom - extraordinära påståenden kräver extraordinära bevis. 

Sist skildrar Lundmark hur kyrkan under 300-talet förvandlades från förtryckt till förtryckare. Detta är en sällan berättad historia, kristenheten har varit snar att uppfinna sina egna martyrer men var finns minnestavlorna över alla dess namnlösa offer? De hedniska kulterna utsattes för allt mer systematisk förföljelse. Tempel exproprierades eller vandaliserades. Det är under de här åren som de olympiska spelen förbjuds, Platons akademi stängs, biblioteket i Alexandria brinner och medeltidens mörker sänker sig över Europa.

Förhoppningsvis följer Lundmark upp "Tvivlarens guide till Nya Testamentet" med en motsvarande lätthanterlig handbok till det oändligt tråkiga Gamla Testamentet.

/Thomas Hallin

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Thomas Hallin den 16 december 2013