Trivselregler för besökare

Alla som besöker Täby bibliotek ska kunna trivas och känna sig trygga.

Alla som besöker Täby bibliotek ska känna sig välkomna, respekterade och inkluderade.

För att alla ska trivas

  • visar vi hänsyn och respekt för varandra
  • anpassar vi samtalston och ljudvolym
  • är vi rädda om våra gemensamma rum, möbler och vår miljö
  • respekterar vi att det är alkohol- och drogfritt.