Till T

När sista bladet är vänt och man tagit ett steg tillbaka framträder Till T som en fantastisk målning vars alla penseldrag har sin specifika mening.

Till T är berättelsen, eller kanske snarare porträttet, av familjen Puh. För att hantera vardagen har mamman i familjen döpt om alla till figurer ur Nalle Puh. I övrigt orkar inte hon med så mycket mer. Mest av allt vill hon ha ett barn till eller kanske ta livet av sig, hon vet knappt själv, bara att det är svårt att leva.

Hennes man älskar henne i all hennes hjälplöshet, yngsta barnet talar inte fastän han är fyra, mellandottern vill bara vara som äldsta dottern som i sin tur bara vill vara ifred. Omvärlden utanför utgör ett obeskrivligt hot för familjen Puh.

Romanen Till T är som en målning. Brøgger målar fram familjen Puh. Att läsa romanen är som att se en tavla skapas. I början är det bara streck och färgklick och man förstår inte riktigt vad det ska föreställa. Sedan börjar man urskilja formen. När målningens sista penseldrag är draget är det bara genom att ta ett steg tillbaka som man kan se helheten.

Brøgger har skapat denna målning som Till T är genom att försätta läsaren i samma tillstånd som romanens karaktärer. Genom tidshopp, blandning av abstraktion och realism, drömmar och faktiska skeenden beskrivs inte bara familjen Puh utan läsaren blir själv lika desorienterad som familjen.

Här beskrivs efterkrigstiden, den modern familjen och individens otillräcklighet att leva upp till de nya idealen. Tankegångarna är inte nya men skildras på ett intimt och skrämmande sätt.

Till T är en nätt liten bok men inget man läser på en eftermiddag. Det är en text som kräver uppmärksamhet och eftertanke av sin läsare.  

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Tanja Appelberg den 16 april 2015