The Underground railroad

"-Who built it?" "-Who builds anything in this country?"

USA:s ”underjordiska järnväg” var I själva verket ingen riktig järnväg, utan namnet på ett löst ihopkopplat nätverk av personer som arbetade med att hjälpa människor som blivit förslavade att fly till fria stater eller till andra länder. I ”The Underground railroad” är den hemliga järnvägen verklig, inte bara ett socialt nätverk utan faktiska underjordiska spår som leder människor på flykt från fångenskap till frihet.

Cora har levt hela sitt unga liv på en bomullsplantage i Georgia när Caesar frågar henne om hon vill fly tillsammans med honom. Hon kommer föra tur med sig, säger han, eftersom den enda slav som någonsin lyckats fly från plantagen var Coras mamma. De ger sig av och tack vare Caesars kontakter för den underjordiska järnvägen dem till South Carolina.

Det är en hisnande berättelse som blandar sanning och fiktion och som gång på gång lyfter fram det fruktansvärda resultatet av kolonialismen och den transatlantiska slavhandeln. Som läsare får man ta del av Coras träffsäkra iakttagelser under hennes resa mellan delstater. Hon ser igenom lögnerna och de falska förklaringarna som vita män och kvinnor ger henne och skapar sin egen historia.

Ett avslutande citat:

"She didn’t understand the words, most of them at any rate, but created equal was not lost on her. The white men who wrote it didn’t understand it either, if all men did not truly mean all men. Not if they snatched away what belonged to other people, whether it was something you could hold in your hand, like dirt, or something you could not, like freedom. The land she tilled and worked had been Indian land. /.../ Stolen bodies working stolen land. It was an engine that did not stop, its hungry boiler fed with blood."