Svenskarna och deras fäder de senaste 11000 åren

Vad är det att vara svensk och finns det överhuvudtaget en genetisk homogen svenskhet?

De senaste åren har DNA-tekniken öppnat nya möjligheter för oss att tränga djupare in i vår mänskliga historia. Genom att avkoda vårt DNA så kan vi idag följa i våra förfäders fotspår och se hur de rört sig över vår jord. I sin förra bok ”Min europeiska familj, de senaste 54000 åren” följde Karin Bojs sina rötter på mödernet från Afrika och upp genom Europa och hit till Sverige, genom de senaste rönen på mitokondrie-DNA.

I denna bok så tar hon hjälp av släktforskaren Peter Sjölund, ”Släktforska med DNA”, för att spåra våra fäders vandring från Asien genom Europa och upp hit till oss i Sverige. Detta kan man nu göra genom att följa mäns Y-kromosomer som ärvs från far till son i rakt nedstigande led till skillnad från mitokondrie-DNA som ärvs från mor till dotter.

Vi får möta de första jägarna som kom hit då inlandsisen drog sig tillbaka och de efterföljande vågorna av nya invandrare som förde med sig nyheter som jordbruket och metallkonsten. Våg efter våg av nya människor kom med nya idéer och kunskaper samt nytt genetiskt material till våra breddgrader. Vi spred och sprider också vidare våra gener genom våra resor ut i världen.

Så vad är det att vara svensk och finns det överhuvudtaget en genetisk homogen svenskhet? I denna bok blir det tydligt att vi människor alltid har varit i rörelse och blandat oss med varandra.