Malin är bibliotekschef sedan 2019-04-29. Har övergripande ansvar för huvudbiblioteket samt de fem biblioteksfilialerna.