Tyst

Rekommenderas varmt till alla som hellre lyssnar än pratar, hellre läser än festar, eller hellre umgås med en mindre grupp i djupare samtal än en stor med kallprat. En bok för alla som känner sig mer introverta än extroverta helt enkelt och som vill få en aha-upplevelse och bekräftelse på ens sätt att vara och vilka fördelar det kan bära med sig.

Cain utgår från att vi människor har olika personlighetsdrag som extroversion och introversion och att vi placerar oss någonstans i spektrumet mellan dessa poler. Hamnar man mittemellan är man ambivert. Extroverta personer stimuleras till exempel och får energi av sällskap och kontakt, medan introverta personer återfår sin energi  genom avskildhet och lugna stunder. Enligt Cain har de introverta och extroverta personlighetsdragen stor betydelse i våra liv i val av partner, vänner, lösa konflikter, uttrycka kärlek, föra samtal och val av yrke etc.  Även om ens personlighetsdrag i grunden är introvert eller extrovert kan man träna sig att bli mer åt det ena eller andra hållet, om man vill.

Cain har samlat gediget material med egen och andras forskning, provat vara i olika miljöer som är påtagligt extrovertbetonade, intervjuat introverta personer, plockat fram olika kända personer som är uttalat introverta, gått på seminarier och frågat experter av olika slag. Allt detta tillsammans gör att hon lyckas belysa begreppet introvert grundligt och på många olika plan. Hon inleder med en kort historik över hur extroversion, den socialt kompetenta personen, kom att bli det eftersträvansvärda idealet i USA. Därefter följer en rad olika vinklingar på introversion som ett informellt snabbtest, frågan om arv och miljö, skillnaden i sättet att tänka mellan introverta och extroverta och om introversion finns som ideal i någon annan kultur m.m. Man får så många olika aspekter på introversion att en viss mättnad tillslut infinner sig, och mot slutet kan det börja kännas lite tjatigt och ibland överdrivet. Frågan är om det till exempel är helt nödvändigt att ta upp hur man ska agera i en relation mellan en introvert och en extrovert person, eller hur man ska uppfostra barn som är introverta. När man ändå har kommit så pass långt i boken har man redan förstått vad det handlar om och kan istället utgå från sitt eget sunda förnuft i sina relationer.

Som helhet är boken klart läsvärd och givande. Cain skriver på drivet och lättillgängligt sätt, så man rycks med. Bokens styrka ligger i att den synliggör värdet av introversion, men samtidigt förmedlar att både introversion och extroversion behövs, att de kompletterar varandra och berikar samhället på sina olika sätt att vara. För många kan boken säkert vara en ögonöppnare och öka acceptansen för sig själv och andra. Förhoppningsvis kan den också få fler människor att måna om sina egna behov och sätt att vara, istället för att utgå från samhällsideal som inte passar in på alla.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Matilda Riddar den 22 november 2013