Intelligenta växter

”Sinnesorganen är oundgängliga redskap för liv, fortplantning, växande och försvar och just av den anledningen har växtvärlden aldrig ens drömt om att vara utan dem.”

När det gäller köttkonsumtion så äter vi människor nästan uteslutande ko, gris och höns och anledningen till det är att de har varit lättare att föda upp än lejon, zebror och älgar. Det har i de flesta fall varit djuren som själva valt att sökt sig till oss då vi hjälper dem med skydd och mat.

När vi kommer till växterna så ser det likadant ut, vi kan inte odla alla växter storskaligt på ett enkelt sätt utan det är vissa växter som precis som djuren ovan trivts i vår närhet. Det är främst 6 olika växter som vi hämtar huvuddelen av vårt kaloriintag ifrån, sockerrör, majs, ris, vete, potatis och soja. Genom att livnära människan så skyddar vi dem i gengäld från insektsangrepp och ser till att de får den näring de behöver. Vi sprider även deras avkomma till jordens alla hörn.

Vi tror ju att djuren hade tillräckligt med intelligens för att aktivt ta beslutet att söka sig till oss men hur är det då med dessa växter? Har de någon intelligens och har även de medvetet valt ett liv i vår närhet? Det är tankeväckande och rätt revolutionerande att vi idag faktiskt närmar oss växterna och börjar se dem som levande väsen och inte något som står närmare mineralvärlden än djurens värld. Växterna har precis som vi tillgång till våra fem sinnen. Men de nöjer sig inte med dem utan har ett drygt dussin till. Vilka de är och hur de skiljer sig från våra och hur de hjälper dem att navigera genom livet får vi veta i denna lilla bok.

Stefano Mancuso är chef på International Laboratory of Plant Neurobilology i Italien. Han är även professor vid Florens universitet i växtneurobiologi. Mancuso och vetenskapsjournalisten Alessanda Viola berättar för oss på ett lättfattligt sätt men utan att förenkla så långt att de förmänskligar växterna, som det har gjorts i så många andra böcker, om vad den senaste forskningen kommit fram till om växternas fördolda liv.

Efter att ha läst denna bok lovar jag att ni kommer att se på naturen runt oss med helt nya ögon.