Illusionen om gud

Gud har gjort comeback, i alla fall på världsscenen - religiösa samfund vädrar morgonluft i vakuumet efter ideologiernas bankrutt, kreationism kolporteras som vetenskap och det pågår en kraftmätningen mellan Vita husets korsriddare och al-Qaidas fanatiska jihadister.

I denna utveckling ser många ett växande hot mot det sekulariserade samhället. En av dessa är evolutionsbiologen Richard Dawkins, ateismens banerförare. I sin bok "Illusionen om Gud" går han till storms mot religion i allmänhet och mot judendom och kristendom i synnerhet. Det är inte fråga om silkesvantar, Dawkins är respektlös, ofta humoristisk och ibland maliciöst sarkastisk. Religionens farlighet, "intelligent design", tro utan ifrågasättande, Bibelns tyranniske Jahve och gudshypotesens osannolikhet avhandlas. Riktiga fullträffar är när människans altruism och religiösa böjelser förklaras evolutionsbiologiskt. Ja, blotta behovet av religion ifrågasätts! Njutbar läsning för meningsfränden, förmodligen stötande på andra.

/Thomas Hallin