Gideon falls

En serie med lika delar skräck och mystik.

En katolsk präst med ett dunkelt förflutet tar sig an en församling i den lantliga småorten Gideon falls. Prästen upptäcker snart att han kallats dit för att hans föregångare försvann under mystiska omständigheter och antas vara död.

Samtidigt försöker en ung man undvika att omhändertas av psykvården trots att hans tvångsmässiga beteende blir allt värre. Han är övertygad om att han måste hitta alla delar till en förstörd byggnad och sedan återskapa den. På något sätt vet han att om han bara lyckas med detta kommer hans förlorade barndomsminnen komma tillbaka.

Trots deras väldigt olika förutsättningar är prästen och den unge mannen samma mysterium på spåren. Det som uppdagas är mer skrämmande och skruvat än någon av dem kunnat ana.