Caesar

Julius Caesar, undertecknads barndomsidol framför andra, som inte vuxits ifrån och som alltid återkoms till – hans namn återfinns på ett flertal bokryggar i mina hyllor. Mycket finns att läsa, litteraturen om Caesar är enorm! Men oftast fokuseras bara på vissa aspekter av honom, främst den krigiska förstås. Adrian Goldsworthy, ung, klassikt skolad, brittisk militärhistoriker, kopplar ett helhetsgrepp.

I sin bok "Caesar: en biografi", tecknar Goldsworthy bilden av denne en av de mest betydelsefulla män som någonsin beträtt denna jord: fältherren, politikern, statsmannen, reformatorn, demagogen, skriftställaren, personen, kvinnokarlen och myten Gaius Julius Caesar - inte för inte lyder originalets undertitel, med en anspelning på Shakespeare, ”The Life of A Colossus”. Läsaren bjuds en insiktsfull skildring av personen Caesar och den tid som var hans, den romerska republikens sista tumultartade tid. Vi möter en värld inte så olik vår, fylld av intriger och maktspel, och får på köpet en hel del kulturhistoria. Boken är förvisso 640 sidor tjock men texten läses lekande lätt.

/Thomas Hallin

 

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Thomas Hallin den 3 augusti 2010