Bergens stjärnor

Feel good med ridande bibliotekarier

Ridande bibliotekarier var en del av Eleanor Roosevelts satsning på utbildning i USA på 1930-talet, för att kunna nå ut till de i glesbygden. Boken bygger på verkliga händelser i 1930-talets Kentucky. 

I Kentucky söker man frivilliga kvinnor till att bli ridande bibliotekarier. Intresset är svalt och motståndet stort. Med möda får man ihop en brokig liten skara ridande bibliotekarier som till exempel Alice, som är en besviken och instängd överklass fru, och Margery O'Hare som är en självständig kvinna men dotter till en ökänd hembrännare. De nyblivna bibliotekarierna finner en meningsfull uppgift, kvinnlig vänskap och vidgar varandras vyer. Samtidigt är svårigheterna många som vildmarksterrängen, beväpnade hembrännare och en fientlig gruvägare, men värst är männen som ser deras verksamhet som ett hot mot samhällsordningen.