Bön för Tjernobyl : en framtidskrönika

"Vi är från Tjernobyl... Jag är en tjernobylman. Det är som om vi är ett speciellt folk ... En ny nation..."

Boken återger sanna bekännelser av människor som har överlevt Tjernobylkatastrofen som tog plats den 26:e april 1986. Boken samlar intervjuer i en helhet vilka läses som monologer. Svetlanas tillvägagångssätt ger en realistisk och tydlig bild av livet före och efter Tjernobylkatastrofen. Författarens närvaro är osynlig förutom hennes monolog där hon reflekterar om katastrofens innebörd. Svetlana har sagt i en intervju att hon tror att hennes bok Bön för Tjernobyl : krönika över framtiden beskriver de mest exakta och detaljerade händelserna om Tjernobylkatastrofen samt hur det Sovjetunionen hanterade olyckan och sina invånare.

Svetlana Aleksijevitj tilldelades Nobelpriset i litteratur år 2015.