Återlämning för nattvandrare

Huvudbiblioteket har fått ett bokinkast

Drop in-boxen

Från och med den 5 juni 2018 kan sömnlösa nattvandrare, morgonpigga hundägare och hopplösa prokrastinatörer lämna tillbaka sina lån på Täby huvudbibliotek. Senast huvudbiblioteket hade ett bokinkast var på 1980-talet men då fick det stängas pga skadegörelse. Minnet av detta forna inkast har hos många besökare levt kvar som vore det igår, även om en del av dem inte ens var födda då det begav sig. 

Det nya bokinkastet finns i Kulturhusets fasad mot Biblioteksgången. Återlämningarna i maskinen sker i realtid, försenade böcker får alltså inget retroaktivt återlämningsdatum, och luckan öppnas bara om man har med sig en bok från något av folkbiblioteken i Täby. Inga lånekort, pinkoder eller dylikt behövs. Inkastet är endast öppet när den stora återlämningsmaskinen i entréhallen inte är tillgänglig.

OBS! Viss media tar maskinen inte emot, oftast handlar det då om språkkurser. OBS! 

OBS! Fler bibliotek i Täby har bokinkast, även om dessa inte är lika avancerade. OBS!

Bokinkastet på Biblioteksgången
Bokinkastet påminner om en bankomat

Taggar:

den 7 juni 2018