Maria Hurtig - Månadens konstnär

Utställning

Utställningen är över

01 september söndag 2019
30 september måndag 2019
2019-09-01 till 2019-09-30.
Plats Entrén Huvudbiblioteket

Född i Bohuslän 1964
Verksam i Stockholm
Utbildad på Konstfack och Konsthögskolan Valand.

Studerade också konstvetenskap under ett par år på Göteborgs Universitet. Konstnär, främst målare och tecknare men arbetar också med rörelse i skulpturala verk och i rum.

Däruti, rummet däremellan, hållandet av rum och kropp.Ord som spelar en genomgående stark roll i hennes uttryck.
Det linjära hållandet om formen, i formen, uti behållaren.
Tystnad råder tillsammans med en svag lutning, små störningar, rubbning. Rörelser mot det som ingenting eller allting är.

Med enkelhet och tystnad arbetar Maria med att låta verken behålla sin integritet men i rummet rent fysiskt ta stor plats och därmed bli tydliga och uppfordrande. Relationer mellan kropp och rum.

I sina rörliga verk pågår ett arbete med en saklig karaktär, där varandets tvångsmässiga upprepning gestaltas med både humor och allvar.

Ett konstnärskap där oavsett om hon väljer att arbeta två eller tre dimensionellt hänger samman, en omsorgsfullhet och närvaro med de verktyg hon har till sitt förfogande.
Försök att vidröra det allmänmänskliga ständiga pågåendet.

Maria visade senast en rumslig installation på Galleri Gunnar Olsson, Stockholm

Hemsida: mariahurtig.se