Månadens konstnär Richard G Carlsson

Utställning

Datum

04 oktober måndag
31 oktober söndag
2021-10-04 till 2021-10-31.
Plats Entrén Huvudbiblioteket
Målgrupp:

Utdrag ur verket ”Studio Diary” 2014 – 2019

I mycket handlar min konst om en visualisering av tankar kring seendet och bildens/måleriets fundamentala villkor samt förhållandet mellan uttryck och gestaltning – hur materialet både är sig själv, representerar sig själv, och samtidigt används som medel för att beskriva något annat.

Jag arbetar ofta utifrån två poler där det abstrakta, som öppnar sig ut mot utställningsrummet och förhåller sig till arkitekturen, möter en avmålad rumsinteriör som med sin rumsillusion ger betraktaren tillträde in i ett annat rum. En meta-situation uppstår i en rumslig sammanflätning som kan liknas vid en rundgång. Att vistas i och utforska denna bildmässiga rundgång är det som intresserar mig mest just nu.

Här på denna plats har jag valt att fokusera på mina rumsinteriörer. Dessa nio verk är ett utdrag ur ett betydligt större ständigt pågående verk som jag kallar ”Studio Diary”, som består av en serie målningar som jag liknar vid en slags bildmässiga dagboksanteckningar från min egen ateljé.