Mikaela Steby Stenfalk

Utställning

Utställningen är över

01 mars söndag 2020
31 mars tisdag 2020
2020-03-01 till 2020-03-31.
Plats Entrén Huvudbiblioteket
Målgrupp:

I huvudbiblioteks entré kan du se nya konstverk varje månad på väggen "Månadens konstnär".

Mikaela Steby Stenfalk (1990) är visuell designer, arkitekt och curator. Verksam i Stockholm och Rotterdam.

"I en värld som digitalt reproducerar, upprepar och arkiverar sig, ökar vikten av representation och uppvisning. I allt högre grad upplever vi får fysiska miljö genom internet och teknologi, vilket ger oss okända perspektiv. Förutom en tro på utveckling och teknik i sig, syftar min praktik till att reflektera över vårt växande förhållande till den digitala världen samt att använda nya medier för att anlysera våra fysiska utrymmen"

Collective Collection: Sixtinska kapellet

Vad är det kollektiva minnet av det Sixtinska kapellet i Vatikanstaten? Skulpturen är sammansatt av bilder från Instagram. Trots det strikta kameraförbudet i kapellet laddas det upp cirka 30 bilder om dagen under hashtaggen #sistinechapel, jag har använt alla bilder som lades upp den 27 mars 2019.

Med hjälp av fotogrammetri (en teknik som används för 3D-skanning) smälter jag ihop dessa bilder och får fram den fragmenterade formen. Tekniken fungerar så att de delar av kapellet som inte fotograferats av besökarna förvrängs eller försvinner helt i resultatet, medan Michelangelos berömda takmålningar återskapas nästan perfekt. Starkast av allt är avsaknaden av golvet i skulpturen – i vårt digitala, kollektiva minne av Sixtinska kapellet har vi helt glömt att minnas kapellets golv!

I en värld som hela tiden växer, reproducerar och arkiverar sig själv digitalt ökar värdet av representation och display. Allt oftare upplever vi vår fysiska omgivning genom internets och teknologins ögon, vilket ger oss annorlunda och nya perspektiv. Tillsammans med en stark tro på utveckling och teknologi vill jag i mitt konstnärsskap reflektera över vårt alltmer omfattande förhållande till det digitala landskapet.

Genom att använda mig av material som är tillgängligt via sociala medier och fotogrammetri växer ett kollektivt minne fram. I fysiska skulpturer förkroppsligar jag det digitala bildarkiv vi tillsammans bygger upp, där den traditionella hierarkin ifrågasätts om vem som får kalla sig för expert och vems verklighetsbild som får ta plats. Samtidigt problematiseras den fragmenterade bild vi får av verkligheten när den ses genom dessa digitala bilder.

Mikaela Steby Stenfalk är uppvuxen i Täby och verksam som konstnär, arkitekt och formgivare både i Sverige och utlands. 2019 mottog hon Täby Kommuns kulturstipendium för produktionen av skulpturen som ställdes ut under Venedigs konstbiennal samma år.

Läs mer på Mikaelas hemsida mikaelastebystenfalk.com