Sommarbokenfinal

Fika plus bokutdelning för dig som lämnar in sommarbokenfoldern! Föranmälan för fika.

Plats: Skarpäng
Målgrupp: Mellanåldern, Lågstadiet, 0 till 7 år
Du som varit med i Sommarboken är välkommen att hämta din prisbok. Fika. Folder att fylla i och lämna in finns att hämta på Skarpängs bibliotek under juni månad. Föranmälan senast dagen innan om du vill ha fika.