Sagoläsning och boktips

Evenemang
Kostnad: Gratis
Målgrupp:

För dig som är hemma med barn. Föranmälan.

För barn 0 - 6 år, tillsammans med deras vuxna. Vi läser sagor och tipsar om böcker. Föranmälan till biblioteket eller Öppna förskolan.

Kontaktuppgifter