Vanliga frågor och svar

Täby bibliotek har ett stort utbud av e-böcker. Här är några vanliga frågor och svar till den som vill komma igång.


E-böcker

Ljudböcker

E-böcker


Vad är en e-bok?

En e-bok är en bok som har överförts till elektroniskt format så att du kan läsa texten direkt på din dator, surfplatta, mobiltelefon eller på en särskild läsplatta.

Tillbaka


Hur lånar jag en e-bok?

 1. Först och främst behöver du vara registrerad låntagare hos Täby bibliotek och komma ihåg din pinkod. Har du glömt din pinkod?
 2. För att kunna ladda ner e-böcker måste du först installera och auktorisera en programvara som kan läsa e-böcker, en e-bokläsare.
  Vi rekommenderar:
  - PC/Mac: Adobe Digital Editions
  - iPad/iPhone: Biblio
  - Android: Biblio, i andra hand Aldiko
  - Andra plattformar
 3. A: installerar du Biblio kan du sluta läsa här.
  B: installerar du Adobe Digital Editions eller Aldiko fortsätter enligt nedan.
 4. Om du inte använder Biblio rekommenderar vi starkt att du auktoriserar ditt läsprogram med ett Adobe-ID innan du laddar ner en bok. Se instruktioner under hjälpen för respektive plattform (PC/Mac, iPad/iPhone och Android).
 5. Logga in på Täby biblioteks webbplats. Det gör du med hjälp av låntagar-ID eller lånekorts-/personnummer och din pinkod.
 6. Sök upp den bok du vill låna, antingen via det allmänna sökfältet eller via någon av listorna som du hittar under menyrubriken "E-biblioteket".
 7. När du valt ut den bok du vill låna klickar du på "Låna".
 8. Nästa steg är att välja hur du vill läsa boken, strömma eller ladda ned - det senare kan man göra på olika sätt. Det är inte alltid alla formaten finns att välja på.
 9. Klicka på "Läs i webbläsaren" för att öppna boken direkt i din webbläsare, eller på "Ladda ner" för att ladda ner boken direkt till den apparat du använder.
 10. Väljer du att ladda ned ska boken nu öppnas i din e-bokläsare men första gången du gör detta kommer du sannolikt att få ange ditt Adobe-ID (om du inte efterföljt punkt 4 här ovan).
 11. Misslyckas nedladdningen kan du pröva igen via "Mina lån".

Se mer instruktioner på hjälpsidorna för respektive plattform: PC/Mac, iPad/iPhone, Android och andra.

Tillbaka


Hur kommer jag åt de böcker jag lånat?

I appen Biblio kan du under "Mina lån" se vilka e-böcker och e-ljudböcker du lånat. Här kan du också återuppta läsandet av böckerna och se hur lång lånetid du har kvar. På "Mina sidor" på bibliotekets hemsida kan du också se hur lång lånetid du har och dessutom ladda ner e-böckerna på nytt, till valfri enhet, alternativt läsa boken direkt i webbläsaren. 

Tillbaka


Hur lång är lånetiden för e-boken?

Lånetiden är exakt 28 dagar från tillfället då du lånar boken. Ett pågående e-boklån går inte att "lämna tillbaka". I e-bokläsare som Adobe Digital Editions och Aldiko kan du radera boken i förtid men den kommer fortfarande att vara registrerad som utlånad till dig. I Biblio går det inte ens att radera böckerna i förtid.

Tillbaka


Jag är inloggad, men det står ändå att boken inte är tillgänglig

Detta kan bero på flera saker:

 • Du kan ha lånat maximalt antal böcker för den här perioden; kontrollera gärna under "Mina lån" i Biblio eller motsvarande på bibliotekets hemsida hur många pågående e-bokslån du har.
 • Biblioteket har tillfälligt nått budgettaket för hur många e-böcker som kan lånas ut.
 • Just den här boken är för tillfället inte tillgänglig för utlån.

Tillbaka


Varför får jag bara låna ett visst antal böcker?

Du får ladda ned eller strömma totalt tre nya e-böcker under en period av sju dagar. Täby bibliotek sätter begränsningen för hur många böcker man får låna. Detta görs eftersom det finns en budget som ska räcka till så många låntagare som möjligt.

Tillbaka


Vilka böcker finns?

Sortimentet för digitala böcker innehåller både skön- och facklitteratur samt barn- och ungdomsböcker från de flesta svenska förlag. I dagsläget erbjuder vi huvudsakligen svenskspråkig litteratur.

Täby bibliotek har av kvalitetsskäl valt bort vissa förlag ur e-bokleverantörens sortimentet och dessutom lagt in en prisspärr - kostar boken för mycket att låna ut finns den inte att ladda ned eller strömma förrän den eventuellt sjunker under satt prisnivå.

Precis som med pappersböcker är det upp till förlagen vilka böcker som släpps i digitalt format och när de släpps. De allra flesta nya svenska böcker släpps idag som e-böcker, och ett flertal projekt pågår för att digitalisera äldre titlar. Det är sedan upp till biblioteken vilka böcker just de vill ta in i sitt sortiment.

Tillbaka


Vad innebär de olika formaten?

E-böcker distribueras i olika format.

EPUB
EPUB är standardformatet för e-böcker. Det är ett så kallat flödande format, vilket gör att texten hela tiden anpassar sig till den skärmstorlek, textstorlek och typsnitt du använder. Detta gör att böcker i EPUB är mycket väl anpassade för att läsa på mobila enheter, t ex läsplattor eller telefoner.

Notera att böcker du lånar på bibliotek är krypterade, och om du vill ladda ner dem måste de läsas med en programvara som klarar detta.

Många böcker i EPUB finns också tillgängliga för läsning direkt i din webbläsare, och kräver då ingen speciell programvara.

Rekommenderade programvaror:

Läs mer om EPUB här.

PDF
PDF är digitalt format som i första hand är avsett för utskrift, men även används för e-böcker. PDF är ett statiskt format, vilket innebär att sidan ser likadan ut oavsett skärmstorlek, vilket kan göra det svårläst på mindre skärmar.

Notera att böcker du lånar på bibliotek är krypterade och därmed måste läsas med en programvara som klarar detta.

Rekommenderade programvaror:

Läs mer om PDF här.

Tillbaka


Hur stor är en e-bok?

En vanlig roman är i regel mellan 250 kB och 1 MB stor beroende på hur lång den är. Faktaböcker med många bilder blir ofta lite större. Generellt sett blir också böcker i formatet PDF större än de i andra format.

Tillbaka


Hur lämnar jag tillbaka en e-bok?

Du kan inte lämna tillbaka e-boken. Du kan radera den men lånet upphör först när lånetiden går ut. Boken kan alltså inte "återlämnas" innan dess. Lånetiden är alltid exakt 28 dagar. I Aldiko och Adobe Digital Edition ligger filen dock kvar i tills du raderar den själv; se respektive avdelning för instruktioner hur du raderar den. I Biblio försvinner böckerna automatiskt när lånet gått ut.

Tillbaka


Kan jag låna om en e-bok?

Ja, du kan låna om en e-bok efter att lånetiden om 28 dagar har gått ut. Låna helt enkelt samma bok en gång till. Det kommer dock att räknas som ett nytt lån, så bokmärken etc sparas i regel inte.

Tillbaka


Kan jag skriva ut min e-bok på skrivaren?

Nej. De flesta e-böckerna går inte att skriva ut. E-böckerna är tänkta för läsning på skärm. För de e-böcker som är utskriftsbara anges det i den beskrivande texten till varje bok.

Tillbaka


Kan jag läsa upp en e-bok med skärmläsare?

Det är lite olika. Eftersom bibliotekets e-böcker är kopieringsskyddade och de flesta skärmläsare fungerar genom att kopiera texten är svaret generellt nej; dock finns det undantag – se gärna mer information på Adobes sida.

Tillbaka

Ljudböcker


Vad är en nedladdningsbar ljudbok?

En nedtankningsbar ljudbok är i bibliotekssammanhang en ljudbok som kan laddas ned till appen Biblio. Du behöver inte vara ansluten till internet när du lyssnar på boken. Ljudboksfilerna kan sparas i appen.

Läs mer om Biblio.

Tillbaka


Vad är en strömmande ljudbok?

En strömmande ljudbok är en ljudbok som spelas upp via internet. Du måste vara ansluten till internet när du lyssnar på boken. I Axiell Medias app Biblio går dock det bra att ladda ner ljudböcker till appen under utlåningstiden, och lyssna även offline.

Det finns olika ljudboksspelare, beroende på vilken slags apparat du lyssnar på:

 • För lyssning på datorer används en spelare i Flashformat, som öppnas i ett nytt fönster när du klickar på ”Lyssna”. Läs mer här.
 • För lyssning på både iPad/iPhone och Android behöver du först installera Axiell Medias app Biblio, som du hittar i App Store och Google Play. Läs mer här.

Tillbaka


Hur lånar jag en strömmande ljudbok?

 1. Först och främst behöver du vara registrerad låntagare hos Täby bibliotek och komma ihåg din pinkod. Har du glömt din pinkod?
 2. Logga in på Täby biblioteks webbplats. Det gör du med hjälp av låntagar-ID eller lånekorts-/personnummer och din pinkod.
 3. Sök upp den bok du vill låna, antingen via sökfunktionen här uppe eller eller via någon av listorna som du hittar under menyrubriken "E-biblioteket".
 4. Klicka på "Låna". Boken läggs nu till i listan över dina lånade böcker.
 5. Klicka på "Lyssna i webbläsaren" för att öppna boken.
 6. När du vill sluta lyssna är det bara att stänga webbläsare.
 7. När du vill fortsätta att lyssna söker du upp boken på sidan "Mina lån" och klickar på "Ladda ned igen eller fortsätt lyssna/läsa". Uppläsningen startar där du slutade lyssna.

Se mer instruktioner på hjälpsidorna för respektive plattform: PC/Mac, iPad/iPhone, Android och andra.

Tillbaka


Hur kommer jag åt de e-ljudböcker jag lånat?

De strömmande ljudböcker som du har lånat hittar du på bibliotekets hemsida, under "Mina lån" under menyrubriken "Mina sidor". När du loggar in visas här alla strömmande ljudböcker du har lånat de senaste 28 dagarna. Klicka på knappen "Ladda ned igen eller fortsätt lyssna/läsa" för den bok du vill lyssna på, så fortsätter den spelas från det ställe du slutade lyssna sist.

Tillbaka


Varför måste jag vara uppkopplad mot internet när jag lyssnar på en strömmande ljudbok?

Du måste vara uppkopplad mot internet när du lyssnar på en strömmande ljudbok därför att filerna spelas upp som ett strömmande medium direkt över nätet. Ljudboksfilerna kan kan bara laddas ned om du använder appen Biblio. De är då tillgängliga offline i appen under låneperioden.

Tillbaka


Hur lång är lånetiden på strömmande ljudböcker?

Lånetiden för en strömmande ljudbok är 28 dagar. Du behöver aldrig lämna tillbaka böckerna, utan länken upphör automatiskt att fungera när lånetiden går ut.

Tillbaka


Kan jag låna om en strömmande ljudbok?

Ja, du kan låna om en ljudbok efter att lånetiden har gått ut. Låna helt enkelt samma bok en gång till. Det kommer dock att räknas som ett nytt lån, så bokmärken etc sparas i regel inte.

Tillbaka


Vilket spelarprogram används för strömmande ljudböcker?

Se information om detta under respektive avsnitt: PC/Mac, iPad/iPhone, Android

Tillbaka


Jag kan inte spela upp ljudboken, vad ska jag göra?

Om du har problem att lyssna på ljudboken på din dator, se information här. Om du har problem på din surfplatta/telefon, kontakta support.

Tillbaka


Använder strömmande ljudböcker cookies?

Nej, strömmande ljudböcker använder inte cookies.

Tillbaka


Kan jag lyssna på strömmande ljudböcker på min mobil/surfplatta?

Ja! Se information om detta under respektive avsnitt: iPad/iPhone, Android

Tillbaka