Stor stil

Storstilsböcker har extra stora bokstäver och är till för dig som ser dåligt

Storstilsböckerna är för enkelhetens skull placerade på egna hyllor på biblioteket men lånas som vanliga böcker. Utöver den förstorade texten och deras därför större omfång är det ingen skillnad på storstilsböckerna och samma titlar i vanligt tryck. 

Mer om så kallad anpassad läsning