Språkväskor

Språkväskor, ett pedagogiskt hjälpmedel för förskolor

Huvudbibliotekets barnavdelning, samt Täby kyrkbys-, Gribbylunds- och Skarpängs bibliotek har flera roliga språkväskor från Hatten förlag för att främja barns språkutveckling. Prata med personalen om ni vill låna dem! Här är några exempel: 

Första orden-väskan innehåller bland annat Babblarna och Ajja & Bajja i böcker och som dockor/plastfigurer, så att man både kan läsa och leka fram språket. En ordentlig  handledning med förslag på språklekar medföljer.
 
Första meningarna-väskan innehåller bland annat I Babblarnas hus, Babblarna klippdockor och ett hus med luckor som man kan öppna och stänga. Lotto, språkpusselbitar med mera lockar till mycket meningsbyggnad. Handledning ingår.
 
Stora ljudväskan innehåller bland annat Fingerresan, Babblarna-figurer och Babblarnas spelbok för träning av alla språkljud mellan himmel och jord. Handledningen är full av tips på lekar och spel för riktigt rolig uttalsträning!

Stora ljudväskan