Riktlinjer - evenemang

Bibliotekens plan för evenemang

Biblioteken arrangerar ett allsidigt utbud av evenemang som ska gynna intresset för litteratur och läsning samt bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Åsikter som förs fram är talarnas egna och behöver inte delas av Täby kommun/Täby bibliotek. Program ges såväl för barn och unga som för vuxna.

Biblioteken fattar beslut om att genomföra program bland annat utifrån hänsyn till budget och prioriteringar utifrån bibliotekslagen. Evenemangen är kostnadsfria för deltagarna.

Kontaktperson för huvudbiblioteket:

För övriga bibliotek – ta kontakt med respektive filial!