Miljöcertifikat

Biblioteken i Täby är miljöcertifierade.

Märkningen Miljönär-vänlig har tagits fram av Avfall Sverige för att gynna en hållbar konsumtion genom återanvändning, samutnyttjande, reparation och återbruk. Det långsiktiga målet är att minska mängden avfall och göra hållbar konsumtion till en god vana.

Bli rik genom att laga, låna och återanvända
I Sverige är vi bra på att ta hand om det avfall som uppstår i samhället. Men själva grundproblemet är att det uppstår för mycket avfall. Vår konsumtion förbrukar råvaror och energi som bidrar till miljö- och klimatpåverkan. Det gäller både när varor tillverkas och när de används. Det är inte hållbart i längden.

För att inspirera till hållbar konsumtion har Avfall Sverige tillsammans med alla kommuner tagit fram en märkning för alla verksamheter som lagar, lånar och återanvänder. Det är en märkning för de som sparar både pengar och miljö och är Miljönär-vänliga.

Miljönär-märkningen syftar till att lyfta fram initiativ som redan görs. Exempel på verksamheter är skomakare, cykelreparatörer, skräddare, secondhand och - bibliotek.

Så blir du miljönär
Miljönär.se går det också att ansöka om att få märkningen eller tipsa om verksamheter att Miljönär-vänlig märka. Villkoren är att verksamheten arbetar med att laga, låna och/eller återanvända. Där finns det också nyheter, tips och idéer.