Låneregler på lätt svenska

Lånereglerna i förenklad kortform för dig som har bråttom eller har svårt för långa texter.

  • Att låna är gratis.

  • För att bli låntagare, behöver du visa legitimation.

  • Ta alltid kvitto när du lånar. På kvittot står det vad du har lånat och när det ska lämnas tillbaka.

  • Om du lämnar tillbaka för sent måste du betala en avgift.

  • Du måste betala om du tappar bort eller förstör det som du har lånat.

  • Du har ansvar för allt som är lånat på ditt lånekort. Låna inte ut ditt lånekort till någon annan.

  • Om du tappar bort ditt lånekort ska du berätta det för biblioteket.

  • Normal lånetid på böcker är 4 veckor, men ibland kan lånetiden vara kortare. Du kan förnya dina lån högst 2 gånger, men bara om ingen står i kö.

  • Om någon har lånat en bok som du vill låna kan du ställa dig i kö. Det kostar 10 kronor.

  • Inom Täby bibliotek använder vi dina personuppgifter. Personuppgifter är sådant som namn, personnummer, adress och telefonnummer. Det är bara bibliotekets personal som kan se dina uppgifter. Vi lämnar inte ut uppgifterna till någon annan.

Fråga gärna personalen på biblioteket om du vill veta mer!

Mera detaljerade lånevillkor hittar du här.

Täby biblioteks lånekort