Fjärrlån

Lån från bibliotek bortom Täby kommuns gränser

Böcker som inte finns i Täby biblioteks bestånd kan lånas in från ett annat bibliotek. Denna tjänst kostar 40 kr/bok (böcker från bibliotek utanför Norden 150 kr/st).

Innan du gör din beställning finns några viktiga saker att tänka på:

  • Titta först i vår webbkatalog om vi har boken. Vi beställer bara böcker som inte ingår i vårt bestånd
  • Beträffande böcker utgivna de senaste åren kan ett alternativ till fjärrlån vara ett inköpsförslag. Vi köper ofta in böcker på efterfrågan
  • Dessvärre tar fjärrlån lite tid. Räkna med minst 1-2 veckor. Ibland tar det längre tid om boken är utlånad
  • Vi lånar in kurslitteratur endast i undantagsfall, men vi visar dig gärna hur du kan söka dessa böcker på andra bibliotek
  • Vi lånar inte in språkkurser och digitala medier
  • Vi kan inte lämna någon garanti för att du får boken i din hand men lovar dock att göra vårt bästa!

Logga in för att göra din fjärrlånebeställning här.