Störande ljud på huvudbiblioteket

Under vecka 43 och kanske även under vecka 44 utförs arbeten i Täby kulturhus. Störande ljud förekommer.

Under konstruktion

Höga ljud kan förekomma när ljusgården i Täby kulturhus rustas upp.

Även tysta läsesalen störs av ljud från det pågående arbetet.

Vi beklagar!

den 23 oktober 2021