Slesvig

Från stridsäpple till transportsträcka

Schleswig-Holstein är den landremsa som förbinder Danmark med kontinenten. Idag är området mest en transportsträcka för stressade nordbor som har GPS:en inställd på sydligare nejder. Men en gång har dessa båda forna hertigdömen haft storpolitisk betydelse, även för Sverige.

Trots övervägande tysk befolkning har Schleswig-Holstein under många århundraden lytt under Danmark. Under svensk stormakttid bröt de sig dock ur det danska greppet och tjänade för svensk del som en nära allierad i ärkefiendens rygg. Danskarna kom så småningom tillbaka men Schleswig-Holsteins landsförvisade fursteätt, Holstein-Gottorp, kunde under åren 1751-1818 istället trösta sig med innehav av den svenska tronen. 1863 utmanade den danske kungen ödet genom att avtalsvidrigt försöka knyta hertigdömena administrativt närmare Danmark. Detta tolererades inte av Preussen och Österrike som i ett kort krig vred Schleswig-Holstein ur händerna på Danmark. Det dansk-tyska kriget var det första av tre krig som ledde till Tysklands enande under Bismarcks ledning men det fick också påtagliga konsekvenser för Sveriges konstitutionella utveckling. Karl XV hade lovat Danmark handgripligt stöd i form av  20 000 man i händelse av krig. Av löftet materialiserades intet enär den svenska regeringen klokt nog motsatte sig idén. Kungen blev näpst och Sverige kunde fortsätta sin utveckling mot demokrati. Det svenska sveket i kriget om Schleswig-Holstein gjorde också att den nordiska enhetsrörelsen, skandinavismen, slogs i spillror, vilket däremot kanske är lite tråkigt?

Ovanstående och mycket annan samhälls- och kulturhistoria kan inhämtas i Föreningen Nordens årsbok från 2010, "Slesvig: ett gränsland i Norden". Innehållet är av varierande kvalitet, vilket förklaras av att boken har ungefär lika många författare som den har kapitel. Men om än ej erbjudande högstående litterära värden kan boken ledigt användas som turistguide - läs allt eller plocka russinen ur kakan. För svenskt del kan det vara speciellt intressant att läsa om vikingastaden Hedeby, Birkas danska motsvarighet (numera i Tyskland). Och den krigshistoriskt intresserade kan läsa om Dybböl, där danskarna led ett förkrossande nederlag mot Preussen i april 1864, och den tyska zeppelinarbasen, numera museet, i Tönder (i dagens Danmark). Andra kapitel handlar om sights to see som tex det förnäma Holstein-Gottorpska residenset, Gottorf, i staden Schleswig. Några kapitel tar upp språktillhörighet och nationell identitet - ca 20 000 tyskar bor i dag på den danska sidan gränsen och ca 40 000 danskar på den tyska sidan. I svallvågorna på första världskriget ägde den senaste gränsrevideringen rum. Efter folkomrösningar i Schleswig 1920 tilldelades Danmark den norra delen av landskapet. Gränsområdet är idag ett vackert exempel på fredlig samexistens mellan två folk. Och väl värt ett besök!

/Thomas Hallin