Sisterland

Två enäggstvillingars olika liv. Om systerskap, moderskap och andra nära relationer.

Boken utspelar sig i St. Louis, USA, och bokens berättare är Kate. Kate och hennes enäggstvilling Violet, kallad Vi, har växt och bor kvar i denna stad i Missouri, ”den nordligaste av sydstaterna eller den sydligaste av nordstaterna”, beroende på hur man ser det. Berättelsen pendlar mellan systrarnas liv nu, då de befinner sig i 30-årsåldern, och uppväxten. Trots att Kate och Vi är enäggstvillingar är de dock väldigt olika, både utseendemässigt (hur många kilon de lagt på sig) och hur de lever sina liv. Kate lever ett tryggt förortsliv och är en ängsligt överbeskyddande mamma medan Vi är en fri fågel som försörjer sig som medium och inte är särskilt intresserad av att ta hand om systerns barn.

Handlingen i sig är inte särskilt dramatisk även om den har en clou. Som alltid är det beskrivningen av vardagen och relationerna som är det intressanta i Sittenfelds böcker.

Kate lever med sin make Jeffrey och de två små barnen Rosie och Owen. När Rosie var några månader gammal var det meningen att hon skulle börja på dagis. En dramatisk händelse gjorde dock att Kate bestämde sig för att bli hemmamamma istället. Nu tillbringar hon dagarna med sina två barn och grannen Hank. Hank är hemmapappa och tar hand om sin dotter då hans fru Courtney arbetar. Kates make Jeremy och Courtney arbetar tillsammans och familjernas vänskap har blivit väldigt stark.
Kates syster Vi har också en viktig roll i boken. Hon är synsk och får förnimmelser om saker som kommer att ske och har även vid ett tillfälle hittat en efterspanad person. I själva verket har båda systrarna dessa förmågor men Kate har försökt ignorera dem. Nu har Vi förutspått att en jordbävning kommer att ske i St. Louis den 16/10 och media har gjort detta till en stor nyhet. Många St.-Louisbor är oroliga även om seismologiska experter hävdar att det är helt uteslutet att det kommer att ske. På geofysiska institutionen på stadens universitet arbetar dessutom både Jeremy och Courtney…
Boken berör många ämnen som ras- och könsfrågor, utanförskap, vetenskap kontra övernaturligheter och naturligtvis inte minst – systerskap. Curtis Sittenfeld skriver på ett enkelt och lättflytande språk. Beskrivningarna av hur människor tänker och agerar känns väldigt trovärdiga och äkta.
För den som inte känner för att läsa boken på engelska så kommer den förhoppningsvis även snart på svenska!

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Lena Fahle den 19 september 2013