Serafers drömmar

Vill du läsa en både sorglig, rolig och hemsk bok så skulle "Serafers drömmar" vara den rätta. Den har ett innehåll med både svek från de man tror är vänner och från de man tror man älskar, försoning med fienen och en hela tiden stor längtan att få veta vad som ska hända.

Bokens tre huvudpersonen är två serafer, så kallade eldänglar som strider för sitt rike och sägs vara oövervinnliga, och en bibliotekarie. De blir dömda till förrädare och tvingas till flykt. Samtidigt som de två seraferna har gett sig själva ett uppdrag att leta reda på rikets främsta vetenskapsman som är försvunnen och vad som gömmer sig i ett hemligt laboratorium där det sägs att hemligheten bakom serafernas oövervinnlighet finns. En brutal hemlighet som ändrar de två serafernas uppfattning om människor och världen.
Boken var mycket bra för att man kom huvudpersonerna nära, man kunde känna igen sig i känslor och det var mycket bra beskrivet allt omkring och personerna som berättelsen handlar om. Känslorna jag fick var mycket starka och det kändes som att jag var där med seraferna och bibliotekarien.

/Tania Herholz

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Gästskribent den 25 november 2013