Riktlinjer - utställningar

Riktlinjer håller på att tas fram

Permanenta och tillfälliga utställningar på Täby huvudbibliotek togs bort i och med den totalrenovering av huvudbiblioteket som pågick under 2017.

I det nu färdigrenoverade huvudbiblioteket finns en vägg tänkt för utställningar men planeringen kring hur den ska användas befinner sig i sin linda.

Vaxdockan som föreställer vikingakvinnan Estrid och runriket-utställningen finns inte längre kvar på huvudbiblioteket. Estrid kommer tillsvidare att placeras på utställningen Vikingaliv på Djurgården. Estrid ägs av kommunens Kulturavdelning, som också ansvarade för Runriket utställningen som tidigare fanns under ljusbrunnen i entrén.

Estrid och Runriket utställningen var placerade på huvudbiblioteket mellan åren 2010 – 2017.

Kontaktperson för huvudbiblioteket:

För övriga bibliotek – ta kontakt med respektive filial!