RFSL har skrivit en debattbok som svar på "Om könets existens" av Kajsa Ekis Ekman

Här länkar vi till RFSLs nya debattbok

100 fel i "Om könets existens" RFSL

Boken Om könets existens: tankar om den nya synen på kön av Kajsa Ekis Ekman har väckt stort intresse.
Men texten har också fått omfattande kritik för att innehålla stora brister och felaktigheter.

Ekmans bok finns att låna på Täby bibliotek.
Mot bakgrund av den debatt som rört boken vill vi också hänvisa till RFSL:s debattbok:
RFSLs 100 fel i ”Om könets existens”.

Boken finns tillgänglig för gratis nerladdning här.

Du kan även läsa mer om den på RFSLs hemsida.

Taggar:

den 31 maj 2021