Reformera islam

En sekularisering av den muslimska världen? Hoppet står till ISIS.

Den somaliskfödda författaren, ateisten och människorättskämpen Ayaan Hirsi Ali är en av världens mest kända och rakryggade kritiker av islam. Hon är avskydd och hatad inte bara av muslimska fundamentalister utan också bland vänsterfolk, som tycker att hennes dissande av islam är nästan lika stötande som hennes omfamnande av västerländsk liberalism. Hennes frispråkighet har naturligtvis gjort henne till mål för dödshot från upprörda muslimer, hon lever under polisskydd 24/7.
 
Ali skälls omväxlande för att vara islamofob och försvarare av västerländsk imperialism. Även i USA, där hon numera lever, är hon impopulär i progressiva kretsar. I sin bok, ”Reformera islam”, noterar hon att en hedersdoktortitel som tilldelats henne drogs tillbaka sedan studenter och lärare vid universitetet gått samman och anklagat henne för "hets mot folkgrupp". Kampanjen, konstaterar hon torrt, såg en auktoritet på queerkultur och feminism liera sig med öppet homofobiska islamister …
 
Oheliga allianser mellan vänsterintellektuella och islamister är bara en av många ironier som kantar debatten kring islam, yttrandefrihet, rasism och terror. Ali bryr sig dock inte nämnvärt om vänsterns udda val av sängkamrater och låter sig inte tystas av krav på politisk korrekthet. Ali är skoningslös i sin kritik av den islamiska kulturen, i vilken hon ser ett inneboende kvinnohat och rättfärdigande av våld. Men efter att tidigare ha hävdat islam vara bortom allt hopp, anlägger hon nu en lite mer hoppfull ton.
 
I ”Reformera islam” söker Ali hitta en gemensam plattform för den majoritet av muslimer som ser sin religion som fredlig och spirituell. Ali efterlyser helt enkelt en islamisk reformation. Men för att möjliggöra en sådan är det ingen lösning att vidhålla, som så många politiker och religiösa ledare gör, att terrorismen i Pakistan, Nigeria, Syrien, Irak osv inte är religiöst grundad i islamiska texter. "Vi lurar oss själva", skriver hon, "att våra dödsfiender inte på något sätt inspireras av den ideologi de öppet bejakar".
 
Ali radar upp citat på citat med våldsamma uppmaningar i Koranen och pekar på att så länge som muslimer håller fast vid uppfattningen att boken bokstavligen är guds ord kan extremisterna göra anspråk på teologiska grunder för sina vedervärdiga handlingar. Enkelt uttryckt är hennes inställning att religiösa läror spelar roll och måste omtolkas. Men hur? Statistiken är ingen munter läsning, tex är 75% av pakistanierna för dödsstraff för apostasi och sharialagar har ett utbrett stöd i muslimska länder.

Alis analys lyder som följer, hon delar in de troende i tre grupper: Mecka-muslimerna, den stora majoritet som representerar den mindre intoleranta sidan av religionen, vilken artikulerades under Muhammeds tidiga Mecka-period; Medina-muslimerna (jihadisterna) som är inspirerade av Koranens hårdare påbud som tillkom under Muhammeds senare vistelse i Medina; och reformmuslimerna, dvs de få dissidenter som aktivt utmanar de religiösa dogmerna.
 
Ali beskriver hur de reformvänliga och extremisterna är låsta i en kamp om sinnena hos den stora massan av passiva Mecka-muslimer. Hon är oväntat hoppfull om att reformvännerna kommer att segra men ger få argument till stöd för det troliga i en sådan utgång. Hennes styrka ligger snarare i visandet på hindren för att få till stånd reformer - inte minst den utbredda tron att Koranen är den sista och perfekta uppenbarelsen av guds ord, vilket gör islam synnerligen resistent mot omtolkningar.
 
Till och med Alis hårdaste kritiker måste ha svårt att förneka huvuddragen i den pessimistiska nulägesbild hon tecknar av islam. Saken görs knappast enklare av att västerlandet förlamas av skräck att ens omnämna elefanten i rummet, religionen, någon kan ju bli ”kränkt”. Det är en obehaglig paradox att islams största hopp om reformer kan knytas till bestialiteten hos dess värsta inkarnationer: Isis, Boko Haram och Al-Shabaab. Dessa gruppers vidrigheter är kanske så kontraproduktiva att de tänder reformgnistan?
 
Vad man än kan tycka om hennes lösningar bör Ali lovordas för sin fasta beslutsamhet att försöka ta itu med problemet. ”Reformera islam” är definitivt mycket läsvärd.

/Thomas Hallin

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Thomas Hallin den 28 september 2015