Puniska krigen

En västerlandets ödesstund, man kan rentav tala om att det gällde vinna eller försvinna - de puniska krigen. Lärdom härom upphämtades förr åtminstone på läroverkens latinlinjer men vad känner gemen egentligen till om dessa idag? Hannibals elefantmarsch över Alperna? I bästa fall ...

Adrian Goldsworthy, krigshistoriker med fokus på antiken, levererar möjlighet för hågade att bättra på sina kunskaper kring denna episka kraftmätning mellan Rom och Karthago. ”Puniska krigen” är ett både välskrivet och grundligt verk, förtjänt av alla de goda vitsord det fått. Författaren lyckas levandegöra framställningen utan att överdramatisera eller göra avkall på kritisk källgranskning. Boken är unik såtillvida att ett så läsvänligt alster aldrig tidigare avhandlat samtliga krigen.

De puniska krigen bestod av in alles tre konflikter, spännande över åren 264 – 146 f. v. t. Fighten stod mellan två imperiebyggande stadsstater, Rom i Italien och Karthago i nuvarande Tunisien. I vågskålen låg hegemonin över västra Medelhavet. När stridslarmet tystnat låg Karthago i aska och Rom kunde fortsätta sin väg mot världsherravälde. Hade romarna förlorat, hade Hannibals tåg över Alperna slutat i triumf, skulle västvärldens historia ha tett sig väsentligt annorlunda, möjligen inte tett sig alls.

Goldsworthy tar upp  krigen i tur och ordning, utreder orsak, förlopp och verkan. Han beskriver krigens inbördes skilda karaktär: det första avgjordes till sjöss, det andra genom ett massuppbåd av arméer, det tredje var ett illa dolt romerskt angreppskrig helt ämnat att förinta vad som återstod av arvfienden. Även de stridandes olika mentaliteter berörs - vi ser romersk uthållighet och skoningslös aggressivitet  kontra punernas mer "sportmannamässiga" syn på kriget. Vi ser romerska värnpliktarméer mot Karthagos legoknektar etc.

De puniska krigen var en av de största och mest betydelsefulla konflikterna under antiken; Karthagos Hannibal Barkas och Roms Scipio Africanus hör till historiens mest ryktbara fältherrar. De puniska krigens historia är väl värd att återberättas, Adrian Goldsworthy klarar uppgiften med den äran.

/Thomas Hallin

 

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Thomas Hallin den 16 juni 2011