Användaruppgifter

Fyll i uppgifterna i fältet för att gå vidare med att välja ny pinkod

Steg 1/4

Detta fungerar bara om biblioteket har din aktuella e-postadress

(Ditt låntagar-id hittar du på lånekvittot)
Detta förutsätter att du har en aktuell e-postadress kopplad till ditt konto

Besök biblioteket om du behöver hjälp med att byta till ny pinkod. Tag med legitimation.

Ett meddelande med instruktioner om hur du går vidare för att välja ny pinkod kommer att skickas till ${emailSentVal}

Språk