Problem med omlån

Webbportalen har kommunikationssvårigheter

VectorStock

Bibliotekets webbportal har just nu svårigheter att kommunicera med biblioteksdatasystemet. När du loggar in och vill titta på dina pågående lån eller vill göra reservationer har webbportalen därför svårt att hämta information om dig ur låntagarregistret. Därför händer det att du får besked i stil med "Detta lånekort verkar inte fungera som det ska" eller "Du verkar inte ha några fungerade lånekort".

Fenomenet är förstås felanmält.

Ring till ditt bibliotek för att få hjälp med att låna om.

/Thomas Hallin, IT-ansvarig bibliotekarie

den 25 oktober 2019