Problem med e-boklån

Svårigheter att låna e-böcker och e-ljudböcker just nu

VectorStock

Av för biblioteket oklara skäl är det just nu problem att låna e-böcker. Detta gäller både via Biblio och via hemsidan. Det är ett problem separat från det med appen Bluefire Reader. Problemet är felanmält till e-boksleverantören. 

/Thomas Hallin, IT-ansvarig bibliotekarie

Taggar:

den 25 oktober 2019