Problem med Blufire Reader

Besked från bibliotekets e-bokleverantör:

”Många har noterat att Bluefire Reader inte funnits tillgänglig i Google Play. Vi har varit i kontakt med Bluefire Reader angående detta och de har bekräftat att de tagit bort möjligheten att ladda ner appen gratis. Appen finns dock tillgänglig för köp i App Store, och de överväger att göra likadant för Google Play. Den kommer med andra ord att finnas tillgänglig i framtiden, men inte kostnadsfritt. Vi rekommenderar givetvis alla att använda Biblio app, men i den mån det inte fungerar finns Adobe Digital Editions som alternativ. Vi kommer också att uppdatera information på vår hemsida så snart som möjligt.”

När e-bokleverantören uppdaterat sin information kommer bibliotekets e-boksinstruktioner att uppdateras i enlighet med detta.

OBS! Utöver ovanstående är det just nu tekniska svårigheter att låna e-böcker och e-ljudböcker, både i Biblio och här på bibliotekets webbplats. 

/Thomas Hallin - IT-ansvarig bibliotekarie

Taggar:

den 25 oktober 2019