Paradisträdgården

Tänk dig att du hade en anhörig i tvillingtornen WTC NY den 11 september 2001.

En arkitekturtävling har utlysts för ett minnesmärke över de som dog där och då. Du sitter med i juryn som ska utse en vinnnare. Din roll är att representera alla anhöriga till de som dog. Du tar strid för ett bidrag, det som kallas Paradisträdgården. När du till slut får hela juryn med dig och namnet på skaparen tas fram visar det sig att det är en amerikansk muslim. Du själv vill stå fast vid din åsikt, men många vill att förslaget ska förkastas.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Ingrid Sebeniusson den 28 december 2012