På andra sidan förlåtelsen

”Våldtäkt är något vardagligt. Det är något som händer varje dag, varje timme och varje minut över hela världen. Hur fasansfullt det än är, är det en vardaglig del av livet.”

Går det att förlåta en våldtäkt och gå vidare med sitt liv? Kan en våldtäktsman förlåta sig själv eller är han dömd att för alltid leva med det han gjort? Det är just detta som denna bok tar upp och försoning. Försoning för att kunna leva vidare. När Elva är 16 år blir hon våldtagen av sin första kärlek, Tom. Han som sa att han älskade henne. Hur kan någon ena stunden vara kärleksfull för att i nästa ta något med våld, något som hon med glädje skulle ha gett honom frivilligt? Om den som säger sig älska en sviker så svårt, vem kan man då överhuvudtaget lita på?

Tom kom att följas av skam och avsmak inför sig själv. Hur skulle någon kunna älska honom och förtjänar han verkligen att bli älskad efter vad han gjort? Korta relationer har avlöst varandra genom åren. Efter 16 år beslutar de att träffas för att en gång för alla lägga händelsen bakom sig. Elva genom att möta och förlåta Tom. Tom genom att ta på sig ansvaret för våldtäkten och förlåta sig själv.

De beslutar sig för att mötas på neutral mark. Elva reser från Island och Tom från Australien till deras mötesplats i Kapstaden i Sydafrika, en av de platser med mest sexuellt våld i världen. Bägge öppnar upp och visar oss sina sår, rädslor och tillkortakommanden. En bok som berör då vi får möta även förövaren som den människa han är och inte endast framställd som ett monster som lurar i mörkret. De flesta sexuella övergrepp sker i nära relationer.